Jubileusz Barwałdu - cz. 2

Obchody 700-lecia Barwałdu
15.06.2024 r.