Podziękowania

Barwałd 16.06.2024 r.


Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Barwałdu

Stowarzyszenie „Jubileusz Barwałdu” serdecznie dziękuje wszystkim parafianom i przybyłym gościom za bardzo liczne uczestnictwo w drugim etapie przygotowań do 700-lecia naszych pięknych barwałdzkich miejscowości, które miało miejsce 15 czerwca 2024 roku w Barwałdzie Górnym na obiektach klubu WKS „Żarek”.

Dziękujemy Księdzu proboszczowi z parafii Bożego Miłosierdzia, Kanonikowi Krzysztofowi Rudzikowi za odprawienie uroczystej mszy świętej i wygłoszoną homilię. Księdzu Prałatowi Tadeuszowi Porzyckiemu – naszemu rodakowi oraz Księdzu dziekanowi Wiesławowi Widuchowi za koncelebrowanie mszy świętej. Dziękujemy Księdzu Kanonikowi Dionizemu Jedynakowi za wzięcie udziału w uroczystościach. Dziękujemy Orkiestrze Dętej z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pani Adrianie Zycha – Gurdek za muzyczną oprawę mszy świętej oraz uświetnienie jubileuszu swoją obecnością.

Burmistrzom dwóch gmin Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej; Panom Bartoszowi Kalińskiemu i Tadeuszowi Stela za przekazanie środków z gmin, dzięki którym mogliśmy uświetnić to wydarzenie.

Dziękujemy Radzie Powiatu w Wadowicach, Radzie Sejmiku Małopolskiego, oraz Urzędowi Marszałkowskiemu za finansowe wsparcie naszych planów i działań.

Dziękujemy za włączenie się w przygotowania tej pięknej uroczystości: Radzie Sołeckiej w Barwałdzie Dolnym, Radzie Sołeckiej w Barwałdzie Górnym oraz Radzie Sołeckiej w Barwałdzie Średnim, Pani sołtys sołectwa Barwałd Górny Jolancie Oleksy, Radom Parafialnym przy kościele św. Erazma w Barwałdzie Dolnym oraz przy kościele Miłosierdzia Bożego w Barwałdzie Górnym, Zespołom Charytatywnym z obu parafii, Kołom Gospodyń Wiejskich z Barwałdu Górnego i Kołu „Swojskie Klimaty” z Barwałdu Średniego a także firmie „Kommel” Bronisława Meraka z Barwałdu Średniego.

Dziękujemy wszystkim Paniom z trzech Barwałdów, które piekły ciasta i zajęły się przygotowaniem poczęstunku dla przybyłych gości i mieszkańców. Dziękujemy strażakom z OSP w Barwałdzie Górnym oraz wszystkim Panom z trzech Barwałdów, którzy przygotowali stoły i namioty. Dziękujemy za dekorację sceny. Pani Monice Krupnik za pomysł i zaangażowanie. Firmie Mebloform za wykonanie napisu „Barwałd 700 lat” oraz za pomoc w wykonaniu dekoracji paniom: Marcie Moćko, Joannie Żuchowskiej, Ewie Woźniak, Czesławie Mlak, Małgorzacie Gołuszka i Marzenie Pastwa. Panu Konradowi Kuzianik, Arturowi Pawlik, Pawłowi Krupnik, Krzysztofowi Mlak, Krzysztofowi Moćko, Pawłowi Korzeniowskiemu za prace przy organizowaniu imprezy. Firmie Elpida za wykonanie banerów z wizerunkiem kościołów i małej galerii zdjęć pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz Jubileusz 2023” oraz panu Andrzejowi Buckiemu za wykonanie baneru promującego wybijanie monety. Serdecznie dziękujemy pani Beacie Janickiej i Krzysztofowi Janickiemu za wcielenie się w role Katarzyny Włodkowej i Mysiora i bicie okolicznościowej, „barwałdzkiej monety”.

Dziękujemy także osobom, które włączyły się w inne działania jubileuszowe, panom: Jarosławowi Gielas, Adrianowi Wyrwa, Zbigniewowi Ochman, Piotrowi Lichosyt Andrzejowi Ćwiertnia, Andrzejowi Gałuszka, Łukaszowi Gałuszka, Krystynie i Stanisławowi Żak, Markowi Adamczyk, Andrzejowi Adamczyk, Bolesławowi Noworolnik, Kamilowi Śliwa, Marcinowi Jamróz.

Dyrektorom szkół w Barwałdach, a szczególnie pani Jolancie Noworolnik Dyrektor Szkoływ Barwałdzie Górnym za organizację konkursu plastyczno – fotograficznego pt. „Barwałd wczoraj, dziś i jutro”. Serdecznie dziękujemy komisji paniom: Natalii Bord, Anicie Pajor, Annie Karelus oraz panu Robertowi Mosurskiemu, która oceniała prace plastyczne i fotograficzne w konkursie pt. “Barwałd wczoraj, dziś i jutro”.

Nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do występów tanecznych, pani sołtys Jolancie Oleksy oraz pani Małgorzacie Chwałek za uszycie strojów dla dzieci i młodzieży w szkole w Barwałdzie Górnym oraz paniom, które uszyły stroje dla dzieci w Barwałdzie Dolnym i Średnim.

Dziękujemy wszystkim, którzy w dowolny sposób przyczynili się do organizacji drugiego etapu jubileuszu.

Dziękujemy sponsorom słodyczy dla dzieci: Panu Waldemarowi Kapuścińskiemu właścicielowi sklepu Lewiatan w Barwałdzie Dolnym, Firmie Maspex, Zakładom Przemysłu Cukierniczego Skawa SA, Rodzicom z Rady Rodziców działających przy Szkole w Barwałdzie Górnym.

Dziękujemy firmom i osobom prywatnym za transport sprzętu. Właścicielom cukierni „Pysia” za udostępnienie samochodu – chłodni.

Dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla dzieci: Pani Danucie Kawa – Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starostwu Powiatowemu, Władzom Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Rabkoland, Zatorland, Basen ”Delfin” w Wadowicach, basen „Moskit” w Andrychowie, Wadowickiego Centrum Kultury, Świat Marzeń Inwałd, Domeno oraz firmaEmpol ufundowała: wejściówki, kart podarunkowe oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy autorom książek: panu Marianowi Dudoniowi za książę pt. „Kaplica św. Rozalii na Puszczy” oraz za „Barwałdzkie malowanki”, ks. Prałatowi Tadeuszowi Porzyckiemu za książkę pt. „Ślady wiary naszych przodków” oraz panu Andrzejowi Buckiemu, który rozprowadzał książki tematycznie związane z Barwałdem.

Zespołowi “Sami Swoi” z Przytkowic za przypomnienie nam dawnych utworów ludowych i kultywowanie obrzędów i zwyczajów ludowych. Zespołowi muzycznemu Mirage Band.

Dziękujemy Panu Januszowi Studnickiemu za założenie i prowadzenie strony internetowej naszego stowarzyszenia www.barwald.org.pl

Dziękujemy panu senatorowi Rzeczpospolitej Polski Andrzejowi Pająkowi, przybyłym posłom panu Mariuszowi Krystianowi, panu Filipowi Kaczyńskiemu za miłe słowa i życzenia. Pani Danucie Kawa za przekazanie listu z okazji jubileuszu od Pana Jana Tadeusza Dudy – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy panu Grzegorzowi Woźniakowi prezesowi WKS „Żarek” za udostępnienie boiska, terenu i pomieszczeń należących do Klubu Sportowego „Żarek”.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, który przyczynili się do organizacji tego wielkiego wydarzenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Jubileusz Barwałdu”,
członkowie i organizatorzy