Podziękowania

Barwałd 18.06.2023 r.

Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Barwałdu

Stowarzyszenie „Jubileusz Barwałdu” serdecznie dziękuje wszystkim parafianom i przybyłym gościom za bardzo liczne uczestnictwo w pierwszym etapie przygotowań do 700-lecia naszych pięknych barwałdzkich miejscowości, które miało miejsce 17 czerwca 2023 roku w Barwałdzie Średnim na „Filkówce”.

Dziękujemy Księżom: Księdzu Prałatowi Tadeuszowi Porzyckiemu – naszemu rodakowi za piękny jubileusz 60-lecia kapłaństwa, za poświęcenie kapliczki św. Jana Nepomucena, przedstawienie historii kapliczki i wydarzeń, związanych z historią Barwałdu, a nade wszystko za książkę pt. „Droga do kościoła, którego nie ma”. Księżom proboszczom: Księdzu kanonikowi Krzysztofowi Rudzikowi oraz Księdzu dziekanowi Wiesławowi Widuchowi za celebrowanie uroczystej mszy świętej polowej i za wygłoszone słowo Boże. Księżom proboszczom, którzy sprawowali tę funkcję w naszych parafiach wcześniej Księdzu kanonikowi Wiesławowi Gibasowi za obecność w śród nas. Księdzu kanonikowi Dionizemu Jedynakowi, Księdzu kanonikowi Markowi Wcisło oraz ojcu Oktawianowi Stokłosie – naszemu rodakowi za celebrowanie mszy świętej.

Burmistrzom dwóch gmin Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej: Panom Bartoszowi Kalińskiemu i Augustynowi Ormantemu.

Dziękujemy za włączenie się w przygotowania tej pięknej uroczystości: Radzie Sołeckiej w Barwałdzie Średnim, sołtysowi wsi Barwałd Średni Panu Pawłowi Odrobinie, Radom Parafialnym przy kościele św. Erazma w Barwałdzie Dolnym oraz przy kościele Miłosierdzia Bożego w Barwałdzie Górnym, Zespołom Charytatywnym z obu parafii, Kołom Gospodyń Wiejskich z Barwałdu Górnego i Kołu „Swojskie Klimaty” z Barwałdu Średniego.

Dziękujemy wszystkim Paniom z trzech Barwałdów, które piekły ciasta i zajęły się przygotowaniem poczęstunku dla przybyłych gości i mieszkańców. Dziękujemy strażakom z OSP w Barwałdzie Górnym oraz wszystkim Panom z trzech Barwałdów, którzy przygotowali ołtarz, stoły i namioty. Dziękujemy Rodzinom: Kijowski, Mlak, Moskała, Grzesiek, Leja, Kurek, Biel, Łopata, Merak, Błachut, Maślanka, Filek, Markiewicz, Targosz oraz członkom Klubu Sportowego „Filkówka” za przygotowanie rozległego terenu wokół kapliczki św. Nepomucena, boiska sportowego oraz przygotowanie ołtarza do mszy polowej.

Dziękujemy Panu Piotrowi Janusiewiczowi Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej i Pani Agnieszce Książek za przygotowanie występu młodzieży z klasy III wojskowej. Dyrektorom szkół w Barwałdach, a szczególnie pani Kindze Dziewińskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Przyjaciół Szkół Katolickich w Barwałdzie Dolnym za organizację konkursu literackiego pt. „Barwałd wczoraj, dziś i jutro”.

Dziękujemy wszystkim, którzy w dowolny sposób przyczynili się do organizacji pierwszego etapu jubileuszu.

Dziękujemy sponsorom: Gminie Kalwaria Zebrzydowska za sfinansowanie renowacji kapliczki św. Nepomucena.  Państwowemu Gospodarstwu  Wody  Polskie  za umocnienie brzegów rzeki Kleczanki obok kapliczki św. Jana Nepomucena. Wydziałom Promocji Gminy Kalwaria Zebrzydowska i Gminy Wadowice za pomoc w wydaniu książki ks. Tadeusza Porzyckiego pt. „Droga do kościoła, którego nie ma”. Panu Waldemarowi Kapuścińskiemu właścicielowi sklepu Lewiatan w Barwałdzie Dolnym za ufundowanie słodyczy dla wszystkich dzieci. Firmie Maspex za ufundowanie soków dla wszystkich dzieci.

Dziękujemy firmom i osobom prywatnym za transport: Firmie Meblotex, Panom: Adamowi Brózda, Adrianowi Wyrwa, Andrzejowi Gałuszce, Krzysztofowi Burdek. Stefanowi Kowalczykowi, Panom: Adrianowi Pawlik, Kamilowi Śliwie i Arkadiuszowi Śliwie dziękujemy za wypożyczenie namiotów. Państwu Bogumile i Pawłowi Dębowskim, właścicielom cukierni „Pysia” za udostępnienie samochodu – chłodni. Gospodarstwu Szkółkarskiemu Stępień i Jurczak za podarowanie ozdobnych krzewów i kwiatów.

Dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla dzieci: Pani Danucie Kawa – Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego za ufundowanie nagród w konkursie sportowym „Talentiada”, Starostwu Powiatowemu w Wadowicach za ufundowanie nagród za konkurs „Barwałd wczoraj, dziś i  jutro”, Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach za ufundowanie biletów na basen,  Panu Pawłowi Marczyńskiemu za bilety do Mini Zoo oraz „kolejkę wadowicką”, Klubowi Sportowemu „Filkówka” za ufundowanie medali w konkursie sportowym „Talentiada” oraz za udostępnienie boiska, pomieszczeń klubu i pomoc w przygotowaniach do uroczystości związanych z obchodami 700-lecia Barwałdu.

Dziękujemy panu Krzysztofowi Gajewskiemu za wsparcie finansowe na zorganizowanie spotkania integracyjnego. Dziękujemy także panu Robertowi Moskale za pomoc udzieloną naszemu stowarzyszeniu.

Dziękujemy Panu Januszowi Studnickiemu za założenie i prowadzenie strony internetowej naszego stowarzyszenia www.barwald.org.pl

Dziękujemy Panu Rafałowi Stuglikowi – Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego za ufundowanie  statuetki okolicznościowej oraz przekazanie listu z okazji jubileuszu od Pana Jana Tadeusza Dudy  – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zarząd Stowarzyszenia „Jubileusz Barwałdu”,
członkowie i organizatorzy